SAVO A EKOLÓGIA

Prvotným cieľom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov je chrániť zdravie ľudí. Používanie chemických prípravkov ako ochrancov zdravia býva vždy kompromisom. Na jednej strane chemikálie zničia choroboplodné zárodky, na druhej strane sama chemikália alebo jej zvyšky môžu mať negatívny vplyv na človeka alebo životné prostredie, preto musí byť kladený dôraz na ekológiu.

Účinnou látkou v dezinfekčných prípravkoch radu SAVO je pomerne jednoduchá anorganická zlúčenina – chlórnan sodný.

V českých a slovenských krajinách sa vďaka dlhodobej dobrej skúsenosti s prípravkami SAVO vžilo označenie „savo“ aj pre roztoky chlórnanu sodného.

Odborníci nazývajú chlór, obsiahnutý v chlórnane sodnom, ako „aktívny chlór“. Pre laika možno povedať, že ide o rovnaký chlór, ktorý je prítomný v kuchynskej soli. Aby sa stal aktívnym, je chemickou reakciou „vybudený“ alebo „nažeravený“. Takýto vybudený chlór odovzdáva svoju silu za určitých podmienok kyslíku, ktorý následne doslova spáli nežiaduce predmety v okolí. Celá táto „operácia“ sa odvíja v mikroskopických rozmeroch a tými „spálenými predmetmi“ sú choroboplodné zárodky (baktérie, vírusy a pod.) alebo aj čiastočky špiny, ktoré sú takisto „spálené“ a tým odstránené.

Po reakcii sa chlór opäť stáva tým tichým chlórom kuchynskej soli.

Avšak chlórnan sodný je biocídnou účinnou látkou a vtedy je nutné s ním zaobchádzať správne (a teda bezpečne). Je nevyhnutné ho používať v predpísanej koncentrácii, pretože vo vyšších koncentráciách budete mať toho „nabudeného“ chlóru prebytok a nestačí sa všetok včas rozložiť. Bezpečný však nie je ani opačný variant – použitie príliš nízkej koncentrácie, pretože v tomto prípade je prípravok neúčinný.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že použitie prípravkov radu SAVO je z hľadiska zvyškov z účinnej látky výhodné. Na začiatku je chlórnan sodný – aktívny chlór – a na konci je neškodná kuchynská soľ (teda ak sa nedostane na nechránené plechy automobilu ). SAVO a ekológia idú teda ruka v ruke.

Vytlačiť


SAVO | aktuality

Savo Kúpeľňa

Savo Kúpeľňa

11. 04. 2014

Savo Original

Savo Original

11. 04. 2014

Zobraziť všetky tipy

Multitext - sk

obnovení čistoty všech lesklých omyvatelných ploch. obnovení čistoty všech lesklých omyvatelných ploch. obnovení čistoty všech lesklých omyvatelných ploch. obnovení